Iemand met Autisme, ADHD en aanverwante stoornissen is even capabel als ieder ander om auto te rijden.

Door een iets andere informatieverwerking in de hersenen in de plaats van vanuit het geheel naar de details toe te werken, zoals een regulier persoon doet, wordt vanuit alle details langzaam naar het geheel toe gewerkt.

Door deze manier van informatieverwerking, het hele puzzelen, zijn er vier zaken die om extra aandacht vragen:

  • De kans op een minder snelle reactie op nieuwe en/ of onverwachte zaken

  • De kans op een onvolledige puzzel

  • De kans op compleet nieuwe puzzels

  • De kans op een ontploffing door losse, overgebleven puzzelstukjes

Door voldoende oefening kan je dit echter prima trainen.

 

Rijschool Veiligheid heeft veel praktijkervaring in het het geven van rijles aan kandidaten met autisme of ADHD.

Met de juiste begeleiding tijdens de rijlessen is het gelukkig ook met autisme of ADHD heel goed mogelijk het rijbewijs te halen !

Onze rij-instructrice is goed getraind in het omgaan met een kandidaat met autisme of ADHD. Zij kan signalen van overbelasting, overprikkeling en concentratieverlies bij een kandidaat herkennen en beschikt over een aantal basale handvatten hoe hiermee tijdens de rijlessen mee om te gaan.